เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน

tanasanofficestore.com จัดทำโดย บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีที่อยู่เว็บไซต์ คือ www.tanasanofficestore.com (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”) เพื่อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ โปรดอ่าน “เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน” นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ ก็ตาม หากผู้ใช้บริการได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. เราคือใคร

เราคือ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (เลขที่ทะเบียนบริษัท 0105558092580) มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทำการภายใต้เว็บไซต์ www.tanasanofficestore.com

2. คำนิยาม ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด
เว็บไซต์ หมายถึง www.tanasanofficestore.com
ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใดๆที่ใช้บริการ รวมถึงผู้ที่ส่งคำสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขในการสมัครผู้ใช้บริการ

1 ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
2 ) ในการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยเป็นปัจจุบันที่สุด
3 ) ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
4 ) ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา ชื่อในการเข้าสู่ระบบ/รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
5 ) ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนผู้ใช้บริการภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากทางบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ หรือผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน

1 ) ผู้ใช้บริการต้องอ่านรายละเอียดของสินค้าด้วยความระมัดระวังและถี่ถ้วนก่อนสั่งซื้อสินค้า
2 ) ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าทางบริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อผู้ใช้บริการไม่แจ้งการชำระเงินตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้ภายใน 7 วัน
3 ) ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ กรณีมีค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นเอง
4 ) ทางบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการในบางพฤติการณ์ เช่น เมื่อสินค้าที่มีคำสั่งซื้อจากผู้ใช้บริการหมดจากสต็อกสินค้า หรือแสดงราคาผิด โดยหากผู้ใช้บริการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งเต็มจำนวน แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของผู้ใช้บริการ

การจัดส่ง

1 ) ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการยืนยันการชำระเงินก่อน 10.00 น. และได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งให้ผู้ใช้บริการในวันทำการถัดไป
2 ) ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3 ) เมื่อทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งหมายเลขพัสดุ (Tracking No.) ให้ผู้ใช้บริการทราบทาง SMS หรือ E-mail
4 ) ระยะเวลาการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีการจัดส่งเป็นระยะเวลาประมาณการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการจัดส่งของผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ แต่หากมีความล่าช้าเกินกว่า 7 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นผู้ติดตามกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแทนผู้ใช้บริการ
5 ) ทางบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1 ) หากสินค้าเสียหาย ชำรุด บางส่วนของสินค้าสูญหาย หรือได้รับสินค้าผิดจากที่สั่งซื้อ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม(บรรจุภัณฑ์ของสินค้าปิดสนิทและยังไม่ได้เปิดใช้)
2 ) หากต้องการเปลี่ยน/คืน โปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมถ่ายรูปสินค้าที่ต้องการส่งคืนภายใน 3 วันหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้า มาที่ E-mail:tanasanofficestore@gmail.com หรือ Line ID : @tanasanofficestore เมื่อเราได้รับคำร้องของผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อกลับหาผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุด
3 ) ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการจัดส่งสินค้าเปลี่ยน/คืน ( กรณีที่เปลี่ยน/คืนที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เมื่อทางบริษัทฯได้รับการติดต่อและสินค้าจากผู้ใช้บริการ เราจะคืนเงินค่าจัดส่งหรือค่าสินค้าให้ผู้ใช้บริการภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า )
4 ) หลังจากได้รับการอนุมัติคืนสินค้าจากบริษัทฯ โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น พร้อมถ่ายรูปสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมส่ง ก่อนจัดส่งกลับมายังบริษัทฯ กรุณาส่งคืนสินค้าที่เกิดปัญหา พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) และของสมนาคุณมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
5 ) โปรดระบุ “สินค้าเปลี่ยน/คืน” ที่มุมขวามือของกล่อง

ส่งมาที่ : บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด

ถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

6 ) เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการตามข้อ 1-5 แล้ว บริษัทฯจะตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า ของสมนาคุณ อุปกรณ์อื่นๆ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากผู้ใช้บริการ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายละเอียดสินค้า

1 ) ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ของรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า.
2 ) ทางบริษัทฯ ถ่ายภาพจากสินค้าจริง สีที่เห็นของสินค้าอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าหน้าจอ
คอมพิวเตอร์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทางบริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทฯ ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ผู้ใช้บริการเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จัดทำ Links ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎกติกามารยาทในการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ผู้ใช้บริการได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ดหน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ) ทางบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานผู้ใช้บริการอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น
1 ) ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาทส่อเสียดคุกคามว่ากล่าวให้ร้ายแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น
2 ) การนำเสนอเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
3 ) การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติหรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ www.tanasanofficestore.com และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
4 ) ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ www.tanasanofficestore.com หรือบุคคลที่สาม
5 ) การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าอื่น

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
1 ) รับประกันระยะเวลา 12 เดือน แบบ Onsite Service ณ สถานที่จัดส่งสินค้า
2 ) ลูกค้าแจ้งซ่อมและจะได้รับการบริการกรณีเครื่องมีปัญหา โดยมีรายละเอียดของการติดต่อ ดังนี้
Hotline 085-245-4542
โทรศัพท์ 02-931-6399-6400
โทรสาร 02-931-6398
อีเมล์ tanasanofficestore@gmail.com
3 ) การบริการจะครอบคลุมเฉพาะสถานที่ที่บริษัทฯ ส่งมอบงานเท่านั้น
4 ) การรับประกันรวมค่าอุปกรณ์ (Hardware) และค่าแรง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว
5 ) การรับประกันให้บริการจะไม่ครอบคลุมการตรวจเช็คสภาพเครื่อง (Preventive maintenance)
6 ) การรับประกันของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
7 ) การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครอง กรณีดังต่อไปนี้
• ใช้งานอย่างผิดวิธี, ประมาทหรือเจตนาทำให้เสีย, อุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ
• สภาพผิดปกติของไฟฟ้าที่ส่งเข้าเครื่อง หรือมีสัตว์เข้าไปในเครื่องและทำลายอุปกรณ์จนชำรุด
• มีการถอดชิ้นส่วนบางตัวออก หรือมีการซ่อม โดยมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย / แต่งตั้งจากบริษัทฯ
• ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่มิได้เป็นของแท้ จำหน่ายโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่าย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อกำหนดอื่นๆ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า