นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง

1)  ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการยืนยันการชำระเงิน ก่อน 10.00 น. และได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดยจะจัดส่งให้ผู้ใช้บริการในวันทำการถัดไป
2)  ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3)  เมื่อทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งหมายเลขพัสดุ (Tracking No.)ให้ผู้ใช้บริการ    ทราบทาง SMS หรือ E-mail
4)  ระยะเวลาการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีการจัดส่งเป็นระยะเวลาประมาณการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการจัดส่งของผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ แต่หากมีความล่าช้าเกินกว่า 7 วันทำการ นับจาก วันที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นผู้ติดตามกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแทนผู้ใช้บริการ
5)  ทางบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า