นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับคุณสู่แพลตฟอร์ม (“เว็บไซต์”) ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ www.tanasanofficestore.com โปรดอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ปรากฏด้านล่างอย่างละเอียด ก่อนใช้เว็บไซต์นี้หรือเปิดบัญชีกับ www.tanasanofficestore.com (“บัญชี”) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ

เว็บไซต์ www.tanasanofficestore.com จัดทำโดย บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “เว็บไซต์” หรือ “www.tanasanofficestore.com”) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง และจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ เพื่อที่จะให้บริการต่อคุณ บริษัทฯ อาจขออนุญาติเก็บข้อมูลของคุณเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ เช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทางบริษัทฯ จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทางบริษัทฯ ทำกับคุณเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น

www.tanasanofficestore.com ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เราขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับอย่างดีที่สุด www.tanasanofficestore.com จะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ทางบริษัทฯ โดยสมัครใจเท่านั้น โดย นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากคุณ บริษัทฯ จะทำอะไรกับข้อมูลนั้นบ้าง และอะไรที่คุณสามารถทำได้ หากคุณได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่เห็นชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

ทั้งนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของ www.tanasanofficestore.com ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางเว็บไซต์ ระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ จะไม่ทราบถึงตัวตนของคุณยกเว้นคุณจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของคุณสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไปและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และผู้ใช้บริการยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เพื่อจัดส่ง อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้บริการและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วผู้ใช้บริการจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่คุณใช้อยู่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้ามีการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ

เมื่อผู้ใช้บริการได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หรือเมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับทางบริษัทฯ ในช่องทางอื่น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้กับทางบริษัทด้วยความสมัครใจเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางบริษัทฯ หรือเลือกที่จะไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการคุณได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ tanasanofficestore@tanasan.co.th

หน้าเว็บไชต์ของผู้ให้บริการภายนอก

แพลตฟอร์ม (“เว็บไซต์”) อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังแพลตฟอร์ม (“เว็บไซต์”) อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริษัทในเครือ ร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ

เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น บริษัทฯ ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

www.tanasanofficestore.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น เพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร

ผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณก่อนการเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิก กับทางบริษัทฯ หากผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าคุณได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณก่อนการสมัครสมาชิกของคุณ

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

www.tanasanofficestore.com จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากจะถูกนำไปใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของคุณสำเร็จลุล่วง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ (2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือการดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ (3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบรรดาบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ คุณอาจแสดงเจตจำนงที่จะคัดค้านไม่ให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทาง tanasanofficestore@gmail.com เพื่อแสดงเจตจำนงของคุณในการยกเลิกความยินยอม อย่างไรก็ตามหากคุณไม่อนุญาติให้ทางบริษัทฯ ใช้หรือเผิดเผยข้อมูลของคุณ ทางบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับคุณ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับคุณอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของคุณ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของเราในกรณีดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางบริษัทฯ มีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นข้อมูลเก่า คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของคุณให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของฉันและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของคุณไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของคุณ อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ หรือการล่าช้าอื่น ๆ ในการบริการ หากคุณไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของคุณได้ สามารถติดต่อได้ที่ tanasanofficestore@gmail.com หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ www.tanasanofficestore.com ที่เบอร์ 02 931 6399-400

เราอาจดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือความเสี่ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูล ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการการจัดการ ทางกายภาพและด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ เช่น (1) การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้ (2) ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ลบหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบังคับใช้ เมื่อไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (4) ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของคุณ หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย www.tanasanofficestore.com กรุณาติดต่อ tanasanofficestore@gmail.com

ข้อควรระวัง

รหัสผ่านของคุณจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้บริการ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้กับผู้ใด ผู้ใช้บริการเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการออกจากระบบบัญชีของคุณทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ รวมถึงปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อคุณเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือหลังจากที่คุณได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของคุณ หากคุณปล่อยให้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นที่ล่วงรู้ คุณอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่ให้ไว้กับทางบริษัท นอกจากนี้คุณอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายบางประการในนามของคุณ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น การกระทำการใด ๆ ในเว็บไซต์โดยผ่าน Log in ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะถือเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของผู้ใช้บริการเอง

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล

www.tanasanofficestore.com อาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละท่านในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง IP address ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัท รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ โดยคุ๊กกี้ ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็กที่ ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้คุ้กกี้เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุ้กกี้ได้ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาไทยเท่านั้น หากผู้ใช้บริการแปลเป็นภาษาอื่นไว้เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ฉบับแปลมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาไทย

 

ข้อกำหนดอื่น ๆ

ทาง www.tanasanofficestore.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวในฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

อัพเดตล่าสุด 7 พฤษภาคม 2563