รู้จักกับ Smart Organizing Monitor โปรแกรมตั้งค่าเครื่องพิมพ์

Smart organizing monitor คือโปรแกรมที่ใช้จัดการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์  ผ่านMonitor บนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ พูดง่ายๆ คือ เครื่องพิมพ์ ที่ไม่สามารถแสดงสถานะหรือตั้งค่าบนเครื่องพิมพ์ได้ เช่น รุ่น SP213DNW SP230DNW และรุ่นอื่นๆ

การใช้ Smart Organizing Monitor คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของคุณได้

ฟังก์ชั่นทั่วไป สำหรับSmart Organizing Manitor:

 1. การแสดงสถานะเครื่องพิมพ์หรือการตั้งค่า
 2. การพิมพ์รายการการกําหนดค่าเครื่องพิมพ์
 3. การตั้งค่าสําหรับป้อนกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแต่ละถาด
 4. การตั้งค่าถาดป้อนเข้า
 5. การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน
 6. การตั้งค่าโพรโทคอลเครือข่าย
 7. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 8. การดูสถานะ ปริมาณหมึกใช้สำหรับพิมพ์
 9. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้สามารถใช้งาน Wifi ได้
 10. Netware Settings
 11. SMTP Settings
 12. SNMP Settings
 13. AppleTalk Settings